akkonline info  
  Artikel#11  
  Artikel#10  
  Artikel#9  
  Artikel#8  
  Artikel#7  
  Artikel#6  
  Artikel#5  
  Artikel#4  
  Artikel#3  
  Artikel#2  
 

 
     


REPORTAGE                              


"DET ER FEDT AT GØRE NOGET ANDET IK?!"

SQ.

www.squashclub.biz


Den 18. oktober fra 17-19 afvikledes SQ's KOPERNICOCEAN arrangement i Amager strandpark. At tyde ud fra invitationen, som Ansvarlig kunstkritik online modtog angående deltagelse i projektet, virkede der ikke til at eksistere nogen rammesætning udover linien:

 ”Udstillingen er en gældsboble, et covert rende-vouz - et slags farvel...”

Denne malende sætning figurerede dog ingen steder for fremmødte gæster. I frisk erindring stod til gengæld webflyeren med arrangementets titel i en blodrød gotisk fond, som den tekst der skulle ledsage den omfattende udstilling.

 Man kunne også notere sig det exceptionelle tidspunkt; søndag eftermiddag midt i oktober, et relativt utraditionelt tidspunkt for en fernisering, især givet årstiden og arrangementets lokation. Efterårsvejret gik i ét med betonen og pupillerne voksede i takt med solens tur ned i horisonten. Man vænnede sig til mørket imens diverse sportsudøvere forduftede og mole 3 ved Amager strandpark forvandlede sig til en udflydende scene for diverse kunstfærdige indslag.

 Selvom SQ sandsynligvis ville frabede sig kategoriseringen af arrangementet som en gruppeudstilling, så forholdt KOPERNICOCEAN sig unægtelig til den oplevelseslogik, hvor de enkelte værker taler mod et fælles tema, og hvor mellemrummende imellem værkerne bliver genstand for, hvad man med et knapt ord kan kalde vidensproduktion.

 Det var dog tydeligt for enhver, at denne 'gruppeudstilling' havde et mellemværende med dette format. SQ's gestus, KOPERNICOCEAN, kunne i den forstand betegnes som et kuratorisk kontroltab. Og hvis man skal tage denne teksts indledningscitat for pålydende, så kunne dette 'andet' bestå af den syrede suppe af syntakser som flød imellem indslagende frem for disse afgrænsede mellemrum, der på vanlig vis udgør et rum for læsningen af et overordnet udstillingstema.

 Der var bl.a. en cowboy som smed en bog i vandet og en person i en kørestol der kørte udover molen. Der var også en Noahs-ark-hoppeborg og en ghettoblaster som spillede westcoast hiphop. Ude i strandsandet, tæt på ghettoblasteren, kunne man finde fire slik-farvede gipsskulpturer og oppe foran scenen lå der patinerede markise-nicher i en bunke.

 Alt synes på udstillingen at være tilladt ud fra en tillidsfuld opfordring til de deltagende kunstnere, om at bringe hvad de havde lyst til. Arrangementet som helhed var en eklektisk pulje af kunstneriske udfoldelser, et heterogent fællesløft på tærsklen til hverdagens genstart. 

      Ansvarlig kunstkritk online